Kaubahall (AS Estiko)

Eesmärk:  Kaubahalli kui kaubanduskeskuse repositsioneerimine

 

Mis tööd ära tehti?

Turundusklubi viis läbi vaatluseid ja küsitlusi ajavahemikul november-detsember 2010. Vaatluse käigus filmiti Küüni ja Ülikooli tänavaid Kaubahalli ümbruses.  Vaatluse valim oli 2135 inimest.

Viidi läbi neli küsitlust, mille raames uuriti inimeste rahulolu praeguse Kaubahalliga ning muudatuste kohta, mis oleksid vajalikud Kaubahalli atraktiivsemaks muutmiseks. Vastanuid oli 821. Küsitlused viidi läbi Hugo Treffneri Gümnaasiumis, Tartu Ülikooli raamatukogus, Küüni ja Ülikooli tänaval ning Kaubahallis sees, lisaks kasutati internetiküsitlust (vastajateks olid Tartu Linnavalitsuse töötajad, Tartu Ülikooli töötajad ning majandusteaduskonna üliõpilased).

Uuringutest lähtuvalt pandi paika sihtrühm ning kontseptsioon, pakuti välja kontseptsioonile vastavaid/sobilikke kaupluseid ning teenusepakkujaid. Töö käigus mõeldi välja uue kaubanduskeskuse liikumistrajektoorid ning pandi paika korruseplaanid.

 

Töö tulemus ja kuhu jõuti välja

Tulemuseks oli AS Estikole esitatud klientuuri analüüs ning Kaubahalli jaoks välja töötatud uus kontseptsioon.

 

Projekti liikmed: Raivo Tamsalu, Kristo Kraft, Karin Kustavus, Liiu Matikainen, Kristin Krinal, Jana Jukina, Diana Võru, Sten Krüünvald, Ave-Mari Lukk, Kerli Möldre, Sandra Viljumson, Kristi Peedomaa, Marit Mitt

 

Kaasa aitasid Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid: Liis Tamm ja Liis Kaljo

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: