STACC

Eesmärk: tõsta Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse (STACC) turunduslikku võimekust.

Projekti tutvustus: Eesmärgini jõudmiseks tuleb koostada 2016. aasta lõpuks STACC-i sisuturunduse plaan – võib prognoosida, et masinintelligents on globaalse majanduse järgmise suure arendustsükli veduriks. STACC on Eesti suurim masinintelligentsete mudelite looja, kuid ettevõtte tegevust ei ole seni süsteemselt turundatud. Projekti käigus luuakse STACCi sisuturunduse plaan, mis hõlmab konkreetseid ajakavu, turunduskanaleid ja edastatavate sõnumite kontseptsiooni. Lisaks tuleb koostada 2016. aasta lõpuks STACC-i omatoodete turundusplaan – ettevõtte poolt teostatud projektide käigus on loodud andmeanalüütika tööriistad, mida seni pole laiemalt turustatud. Nimetatud tööriistadest võib esile tõsta järgmisi: soovitusmootorid e-poodidele, eestikeelsete tekstide anonümiseerija ja eestikeelsete tekstide analüüsitööriist TEXTA.

Ettevõtte tutvustus: STACC on andmeanalüütika tööriistade loomisega tegelev ettevõte, mis loodi 2009. aastal Eesti suurte tarkvarafirmade ja ülikoolide koostöös. Ettevõtte tuumkompetentsideks on suurandmete ettevalmistamine, andmekaeve ja masinõpe ning analüütika tulemuste visualiseerimine. Ettevõtte senistest koostööpartneritest võib esile tõsta: Skype, Cybernetica AS, Regio AS (Reach-U), Transferwise, Plumbr OÜ, ZeroTurnaround AS, Positium LBS OÜ, Telema AS, Ridango AS, Eesti Geenivaramu, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool.

Projekti juht: Theodor Kaljo

Grupi liikmed: Taavi Altpuu, Edgar Kornilov, Liina Kudu, Roman Lepik, Mari-Liis Koemets, Katre Karja

Advertisements
%d bloggers like this: