TÜ Majandusklubi

Eesmärk: Kõige olulisemaks ülesandeks on eelseisvate ürituste turundamine, et saada Majandusklubi nö “maast lahti”. Selleks oleks vaja disainida ürituste plakateid ja hallata sotsiaalmeediat. Facebookis tuleks suuremat rõhku pöörata just Majandusklubi ürituste võimalikult efektiivsele organiseerimisele.

Teine oluline ülesanne on Majandusklubi tuntuse kasvatamine üldiselt. Selleks oleks vaja teadlikult hallata klubi Facebooki-lehte, eeskätt läbi sisu tootmise ja lehe pildil hoidmise. Lehel võiks jagada huvitavaid majandusteemalisi uudiseid, videosid, üritusi jne ning võib-olla tekitada ka kommentaariumis arutelu mingitel (päevakajalistel) majandusteemadel. Teiseks meediumiks võiks olla koduleht, mida Majandusklubil hetkel pole.

Kuna Majandusklubis on hetkel inimressursi nappus, oleks kolmanda olulise asjana vaja välja mõelda ja ellu viia värbamiskampaania uute liikmete saamise. Tuleks välja töötada kampaania kontseptsioon ja mõelda, milliseid kanaleid selleks kasutada. Katsuksime kampaaniaga leida ka Majandusklubile päris oma turundaja, et mitte kogu koormust Turundusklubi peale jätta.

Pisut pikemas perspektiivis tuleks üle vaadata ja läbi mõelda Majandusklubi üleüldine corporate identity. See hõlmaks uue logo väljatöötamist, võib-olla ka tunnuslause välja mõtlemist ning üleüldse tuleks mõelda, kus ja kuidas saaks klubi enda tuntust kasvatada.

Kui klubil on laotud tugev turunduslik vundament, saab läheneda ka potentsiaalsetele partneritele. Siinkohal oleks turundusinimestel võimalus välja töötada atraktiivsed koostööpaketid ning mõelda, millist väärtust suudaksime ettevõtetele omalt poolt pakkuda.

Mida pakume omalt poolt turundajatele?

Esiteks on kindlasti tegemist hea võimalusega ise kaasa lüüa ja sisuliselt nullist luua Majandusklubi turunduslik kuvand. Selleks on mitmeid erinevaid võimalusi ja kätt saaks proovida erinevates valdkondades (disain, sotsiaalmeediaturundus jne). Proovime võimalusel leida ka inimesi, kes suudaks Turundusklubi-poolsetele inimestele õpetada näiteks Photoshopi kasutamist või muid praktilisi oskuseid- ei ole üldse välistatud asjaosalistele väikeste koolituste korraldamine. Teiseks on tegemist hea väljundiga, kuidas kaks klubi võiksid omavahel tihedamalt koostööd teha.

Projektijuht: Kaarel Kesamaa

Tiimiliikmed: Kelly Jessina, Mariet Pihlapson

Advertisements
%d bloggers like this: