TÜ muuseum

Eesmärk: Projekt koosneb kahest osast, mis mõlemad puudutavad muuseumi põhivaldkondi. Projekti esimese osa eesmärgiks on selgitada välja Tallinnas ja Tartus elevate kultuurihuvidega inimeste teadlikkus Tartu Ülikooli muuseumist kui sellisest ning selgitada välja järgmised tahud:

–          Kas Tartu Ülikooli muuseumi kui sellist teatakse?

–          Missugune mulje on inimestel Tartu Ülikooli muuseumist?

–          Kas ollakse kursis Tartu Ülikooli muuseumi erinevate teemavaldkondade ja hoonetega?

–          Kas Tartu Ülikooli muuseumi peetakse huvitavaks?

–          Kas Tartu Ülikooli muuseumi on külastatud või plaanitakse külastada?

–          Kust Tartu Ülikooli muuseumi kohta infot saadakse?

–          Milline on Tartu Ülikooli muuseumi tunnusvisuaal?

Ettevõtte tutvustus: Tartu Ülikooli muuseumil on lisaks ajaloolises toomkirikus asuvale peamajale ka kaks filiaali: Tartu tähetorn ja Tartu Ülikooli kunstimuuseum.

TÜ muuseum tervikuna tutvustab teaduse ja ülikoolihariduse ajalugu 17. sajandist tänapäevani. Erinevates muuseumimajades saab avastada ülikooli rikkalikku minevikupärandit ning uurida lugusid teadusest, kunstist, astronoomiast, meditsiinist ja tudengielust!

Muuseum asub Toomemäel ja selle lähiümbruses ning selle käsutuses on mitmed 19. sajandi alguses ehitatud ülikoolihooned, mis tervikliku valgustusajastu ansamblina pälvisid 2016. aastal ka Euroopa kultuuripärandi märgise. 

 

Projektijuht: Marianne Sokk

Tiimiliige: Kristel Jakobson

Advertisements
%d bloggers like this: